FlxProject

U heeft een nieuwe aanvraag en maakt een mooie offerte voor de klant. De klant gaat akkoord en de klus kan beginnen. Het project loopt voorspoedig en de klus wordt geklaard. Dat is een mooi eindresultaat! Toch??? Maar zijn we eigenlijk wel binnen de begrootte uren gebleven? Is het uitbesteedde werk wel binnen budget gebleven?  En zijn de transport kosten van de materialen eigenlijk wel allemaal meegerekend? Met FlxProject kan dit allemaal inzichtelijk gemaakt worden zodat u een goede nacalculatie van wat het project precies heeft opgeleverd, wat inzicht geeft voor de komende projecten!

FlxProject
Naast de ingevoerde klantgegevens in SnelStart kunt u in FlxProject ook de projectomschrijving, werkadres, start,- en leverdatum en andere afspraken vastleggen. Daarnaast kunt u de voor gecalculeerde uren en bedragen invoeren. Lopende het project kunt u de werkelijk gemaakte uren en inkopen/kosten invoeren waardoor aan het einde van het project het resultaat inzichtelijk is, oftewel een nacalculatie!

Uren
Met de urenregistratie krijgt u inzicht van alle gemaakte uren van een project. U kunt eenvoudig de zelf gemaakte uren, die van uw medewerkers en die van ingehuurd personeel invoeren en zien hoeveel uur een bepaald persoon aan een project gewerkt heeft. De totale uren worden bij elkaar opgeteld in het project. Hierbij wordt ook inzichtelijk gemaakt hoe het project gelopen is.

Inkoopprijs
U bestelt de benodigde materialen en voert de inkoopfacturen in, in uw SnelStart administratie. Tijdens het inboeken van een factuur in SnelStart geeft u aan van wat voor type inkoop kosten de betreffende factuur is. Door dit te boeken op een kostenplaats welke gekoppeld is aan een project worden deze bedragen vervolgens automatisch gesynchroniseerd naar FlxProject waarbij ze op dit bepaalde project inzichtelijk zijn. Zo heeft u in één overzicht wat u voor het project allemaal heeft ingekocht.

Uitbesteed werk
Bij de factuur van de ingehuurde zzp’er en de factuur van het bedrijf welke een specifiek onderdeel heeft uitgevoerd voor het project geeft u mee dat dit onder uitbesteed werk valt voor het project. Vervolgens wordt dit inzichtelijk onder het uitbesteedde werk van het project in FlxProject.

Transport
Alle facturen welke te maken hebben met het transport voor het project kunt u tijdens het boeken op de kostenplaats van het transport. Vervolgens zullen alle kosten voor het transport in FlxProject verschijnen.

Overig/onvoorzien
Alle overige en onvoorziene werkzaamheden tijdens een project kunt u aan het project toevoegen welke allemaal inzichtelijk zijn in het kopje overig/onvoorzien bij het project.

Na alle facturen ingeboekt te hebben en de daadwerkelijke kosten gekoppeld zijn aan het project kunt u in één overzicht in FlxProject zien wat het project u daadwerkelijk heeft opgeleverd. Ook kunt u zien waarvoor de verschillende onderdelen zijn begroot en wat dit daadwerkelijk gekost heeft, wat u inzicht geeft voor uw volgende projecten. Als er bijvoorbeeld meer uren zijn gemaakt dan dat er begroot zijn kunnen er voor het volgende project meer uren gerekend worden. Hierdoor heeft u inzicht in uw resultaat door middel van ervaring uw volgende projecten beter inschatten!

Wilt u vanuit een kleine organisatie maar ook als eenmanszaak, zzp’er of freelancer werken met projecten en urenregistratie? Dan heeft u met FlxProject de oplossing in handen.

FlxProject is bestemd voor de SnelStart gebruikers die binnen SnelStart functionaliteiten missen. Gezien de omvang van de onderneming (uit de doelgroep zzp, kleine organisatie, freelance of eenmanszaak) kan er geen verantwoorde keuze gemaakt worden tussen werken met SnelStart of een volledige project applicatie. Oftewel: te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken.

Daarvoor biedt FlxProject een oplossing. Deze aanvulling op SnelStart is uitermate geschikt voor ondernemers die meer projectmatig willen werken of gebruik willen maken van de urenregistratie. Doordat deze aanvulling gekoppeld is aan uw SnelStart administratie kunnen klanten en leveranciers eenvoudig worden gesynchroniseerd met SnelStart.

De implementatie van FlxProject en integratie met SnelStart wordt uitgevoerd conform onze tarieven.